En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser ekteskapsmønstre hos innvandrerfamilier. Norskpakistanere skiller seg ut: I perioden 2014 – 2018 giftet 87 prosent av kvinnene og 83 prosent av mennene med pakistanske foreldre seg med noen fra samme landbakgrunn.