Lederne i mange av de største kristne organisasjonene i Norge har signert et felles opprop der de ber Bent Høie om svar på hva han mener med at deres ståsted i samlivsspørsmål er livsfarlig.