Solevågs kronikk «For kort for Jesus?», skrevet sammen med kollega Øyvind Hadland ved VID vitenskapelige høgskole, har skapt enormt engasjement de siste dagene.