– Vi har underkommunisert hva diakoni egentlig er. Det handler ikke om flest mulig konvertitter, men at vi har mer kompetanse på å se på troen som en ressurs, og ikke en begrensing, sier seniorrådgiver i Kirkerådet, Sigrid Flaata.