– Det optimale er å få en dom i saken. Både fordi rettferdigheten skjer fyllest, og at de skyldige ikke går fri. Men også fordi en rettsavgjørelse i seg selv kan ha en viktig signaleffekt for vår felles forståelse av hvor fundamental vår ytringsfrihet er, og hvor alvorlige konsekvenser det kan ha å angripe den friheten med vold, sier Anine Kierulf, jurist og fagdirektør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).