– Den ulike praksisen er et uttrykk for at dette er et felt i bevegelse. Man strever med å finne ut hvordan man skal forholde seg til dette, sier Harald Hegstad, professor ved Det teologiske menighetsfakultetet (MF).