Nyhet

– Den ulike praksisen er et uttrykk for at dette er et felt i bevegelse. Man strever med å finne ut hvordan man skal forholde seg til dette, sier Harald Hegstad, professor ved Det teologiske menighetsfakultetet (MF).

Så godt som alle kristne organisasjoner ønsker homofile velkomne. Men hva betyr dette? Hva kan de delta i, og hvilke funksjoner kan de ha hvis organisasjonen samtidig sier nei til homofilt samliv?

Spørsmålet ble igjen aktuelt forrige måned, da mann ble bedt om å trekke seg fra forsamlingens sangkor fordi han levde i et homofilt forhold.

Vårt Land har kartlagt hvilke aktiviteter organisasjoner og kirkesamfunn med et tradisjonelt syn på samlivsetikk tillater at en homofile samlevende deltar i. Kartleggingen viser store forskjeller.