– Vi føler det som et overgrep. Dette er Goliats forsøk på å ødelegge David.