– Jeg ville i utgangspunktet hatt en ordning hvor bispemøtet måtte nominere flere kandidater, men når nå biskopene har samlet seg om Olav Fykse Tveit tror jeg det er et godt valg, sier leder i Åpen folkekirke, Gard Realf Sandaker-Nielsen.