«Det norske «dialogprosjektet» mellom kristendom og islam har ikke gitt særlig rom for kritiske røster», skriver sokneprest i Søre Ål menighet, Einar Gelius, i sin ferske bok Jesus og Muhammed.