Se på dette maleriet av Peter Brueghel. Vi er i slutten av karnevalstiden, på midten av 1500-tallet. Til venstre i bildet er det full fest, til høyre forbereder de gudelige seg på de stille dagene. Sammen med Hieronymus Bosch er Peter Brueghel det groteske maleriets mester.