Nyhet

Se på dette maleriet av Peter Brueghel. Vi er i slutten av karnevalstiden, på midten av 1500-tallet. Til venstre i bildet er det full fest, til høyre forbereder de gudelige seg på de stille dagene. Sammen med Hieronymus Bosch er Peter Brueghel det groteske maleriets mester.

Se den feite mannen foran til venstre. Han sitter overskrevs på et vinfat med en kjøttgryte på hodet og svinekjøtt på spidd, omgitt av musikere og løsslupne mennesker med masker. Hans motsats foran til høyre er en radmager mann i en kirkestol, med to sild på en fjøl (fisk er jo fastemat). Det er ikke godt å se hvem som er mest karikerte, de festende eller de fastende? Så heter da også maleriet Kampen mellom karneval og faste.

En bolle

Det er ikke mye igjen av hverken karneval eller faste her oppe i vår post-protestantiske kultur. «Det er en svakhet ved vårt moderne rastløse liv at vi gjør så liten forskjell på de forskjellige tider av året. Vår livsførsel arter seg så lik hele året igjennom», skrev Vera Molland i klassikeren Helg og høytid i hjemmet (1959). «I gamle dager var det annerledes. Da hadde året en fastere rytme ...»