Når Marta Botne stiller som kandidat til å bli biskop i Stavanger, tror hun en opplevelse fra barneårene har noe med saken å gjøre.