Det er omtrent like mange som dem som sa takk for seg i tilsvarende periode etter at Kirkemøtet våren 2014 sa nei til at 
homofile kunne gifte seg i kirken.