12 fagforeninger i kirkelig sektor, deriblant Presteforeningen, Fagforbundet, Musikernes Fellesforbund og Diakonforbundet, møter i dag KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet) hos Riksmekler Geir Engebretsen.