– Begge foreldre har rett til permisjon fordi det er til barna og foreldra sitt beste. Men det blir ein tom rett viss det ikkje er økonomi til å ta ut denne retten, seier John Michal Sørensen i Foreningen 2 foreldre.