Inge Amundsen er ein av Norges fremste forskarar på korrupsjon og bistand. Han meiner anti-korrupsjonsarbeidet til Utanriksdepartementet har ein viktig heimleg funksjon: