Medlemstallet i KrF har netto gått ned med rundt 500 siden nyttår – men tallet er i ferd med å stabilisere seg, og flere steder i landet opplever partiet vekst og ny motivasjon.