Nyheter

– Han er modig, mener NRKs 
debattleder Ole Torp.

– I en del spørsmål er han mer markant enn biskoper, og representerer noe som mange i Den norske kirke og folk flest ikke mener, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

TV-debuten

Det er september 2003 og Espen Ottosen har nettopp begynt i jobben som informasjonsleder for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).