Nyheter

– Han er modig, mener NRKs 
debattleder Ole Torp.