Ordningen vil være på i alt 300 millioner kroner og vil bli lagt inn i det reviderte statsbudsjettet som skal behandles 12. mai, kunngjorde Raja i sin åpningstale på Nordiske Mediedager onsdag.

Koronakrisen har også rammet en rekke medier hardt. Ifølge en analyse fra Medietilsynet har mediene tapt rundt 930 millioner kroner som følge av svikt i annonsemarkedet, og en rekke medier har vært nødt til å permittere ansatte.

Mediene har bedt om én milliard

Presseorganisasjonene har tidligere bedt om en krisepakke på én milliard kroner, herunder en kompensasjonsordning for bortfall av annonseinntekter på 600 millioner og 300 i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene.

Krisepakken fra regjeringen er på under en tredel av dette. Regjeringen legger opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni, kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

I sin tale rettet Raja en hjertelig takk til mediene for innsatsen under koronakrisen.

– Medienes rolle i å formidle pandemiens utvikling har vært helt uvurderlig, sa kulturministeren.

LES OGSÅ: Aktive kristne stoler mest på NRK – Vårt Land er en god nummer to

Dette er innholdet i krisepakken

I en pressemelding som regjeringen har sendt ut oppsummeres innholdet i krisepakken:

• I revidert nasjonalbudsjett skal regjeringen foreslå en kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier

• Nasjonale medier som har et samlet inntektsbortfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til 5. juni, skal få søke

• For lokale og regionale medier kan inntektsbortfallet være minst 15 prosent

• Mediene vil få kompensert inntil 60 prosent av inntektsbortfallet, begrenset til opptil 15 millioner kroner

• Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak

• Regjeringen foreslår en ramme på maks 300 millioner kroner