«Det er i grunnen rart dialogen pågår for fullt mellom kristne og muslimer, men ikke kristne imellom», skrev Vårt Land-redaktør Alf Gjøsund i en kommentar publisert forrige uke. Temaet var ulike syn på likekjønnede ekteskap.