- 26 prosent av alle som kommer til Caritas, har en henvendelse relatert til Nav. Vi registrerte 1082 henvendelser av den typen i 2017, men tallet er mest sannsynlig høyere, sier Anne-Sofie Ekendahl-Dreyer, som er daglig leder i Caritas' ressurssenter i Oslo.