– Helsedirektoratet bør se på disse ordningene for å klargjøre hvordan regelverket skal forstås og gjøre noe med gråsonene de opererer innenfor, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder i Stortingets helse- og omsorgskomité.