Kristi himmelfartsdag blir det i Hamar domkirke markert at det er 25 år siden Rosemarie Köhn ble vigslet til biskop. Köhn skal selv delta på jubileumsgudstjenesten, men på grunn av dårlig helse gir hun ikke lenger intervjuer.