Tysdag blir ein årelang strid om bioteknologi avgjort. Då får Norge truleg ein langt meir liberal bioteknologilov, som mellom anna opnar for eggdonasjon.