Nyhet

– Det er blant de marginaliserte man kan se hvor dypt et kristent vitnesbyrd og tjeneste kan skape forandring, sa Adi Mariana Waga på den store, internasjonale misjonskonferansen i Tanzania som avsluttes i dag.

Den unge, romersk-katolske teologen fra Fiji hevdet at misjonsarbeidet trenger å få et sterkere innslag fra marginaliserte.

– Mens medlemstallet synker i kirker i den vestlige verden, er de marginalisertes kirker fulle av farger, mangfold, åndelig utvikling og en dynamisk dialog om teologi og hvordan Bibelen skal utlegges, sa hun.

Urfolk synlig