– Det er blant de marginaliserte man kan se hvor dypt et kristent vitnesbyrd og tjeneste kan skape forandring, sa Adi Mariana Waga på den store, internasjonale misjonskonferansen i Tanzania som avsluttes i dag.