Retten fikk se noter og teksten til salmen «Jeg råde vil alle i ungdommens dage» og folkemelodien «Eg heiter Håvard Hedde». Den handler som kjent om en kar som skal gifte seg og skaffe seg en gård, slik tiltalte har forklart han hadde planer om.