For ikke å komme i skyggen av de andre aktørene i kirkevalget, Åpen folkekirke og Levende folkekirke, ønsket den offisielle nominasjonslisten i Borg bispedømme også et navn, nemlig «Mangfoldig folkekirke».