– Det var flere som svarte nei enn ja til å bli vurdert som kandidater. Men vi fikk ja fra veldig mange gode folk. I rådet viste det seg at det var disse fire som hadde mest støtte og som svarte tydeligst til de kriteriene vi hadde satt, sier bispedømmerådsleder Agnes Sofie Gjeset.