– Dette var en så god sak at budskapet måtte ut til alle kommunene i Norge. Da var mine kolleger, ordførerne, et naturlig presspunkt, sier Lars Magnussen, ordfører i Jevnaker kommune.