Nyheter

Vi leverer på det vi lovar i regjeringserklæringa, meiner Høgre-statsråd Linda Hofstad Helleland som torsdag legg fram sitt siste kyrkjebudsjett. 1. januar 2017 overtek som kjent Den norske kyrkja sjølve ansvaret for å forvalte milliardløyvinga frå staten.

Hausten 2013 blei dei to blåblå partia samde om at «Regjeringen vil bidra til et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker».

– Vedlikehaldet av kyrkjer er blitt nedprioritert i kommunane, så det er ein formidabel jobb som ventar, seier Helleland til Vårt Land.

LES MEIR Milliardforfall i norske kirker