En av ti svarer at de ikke tror at klimaendringene skjer som følge av mennesker. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

I gruppen 18 til 29 år svarer 86 prosent ja på spørsmål om de tror på menneskeskapte klimaendringer. 7 prosent svarer nei. Blant dem over 60 år svarer 61 prosent ja, mens 12 prosent ikke tror mennesker har noe med klimaendringene å gjøre.

LES OGSÅ: «Hvordan skal vi klare å innrømme alle klimasyndene våre uten at skammen blir helt overveldende?»

Blant personer med en årsinntekt mellom 500.000 og 900.000 kroner, svarer mellom 67 og 69 prosent ja. Andelen øker med lønna. 73 prosent svarer ja blant dem med inntekt over 900.000 kroner.

Det er imidlertid flest som tror at mennesker har skapt klimaendringer blant dem med lavest inntekt. For dem som tjener 300.000 kroner eller mindre i året, er det 85 prosent som tror.

LES OGSÅ: Klimakrisa­ gjev unge ­psykiske ­lidingar

Det er dessuten flere kvinner enn menn som tror på menneskeskapte klimaendringer. Her er andelen 75 mot 66 prosent.

Blant dem som kun har grunnskoleutdanning, svarer 41 prosent at de tror, mens 21 tror ikke.

Flere i Oslo tror på menneskeskapte endringer enn blant dem som bor på bygda. 84 prosent av osloborgerne svarer ja, mot 54 prosent av dem som bor i en bygd.