Mens presse og opposisjon fester blikket mot KrF i spørsmålet om sikkerhetssaken kan felle Solberg-regjeringen, glemmes Senterpartiets rolle. Men Sp er vel så mye nøkkelparti i et maktskifte som vippepartiet KrF.