– Ut fra ekteskapsloven kan jeg ikke se at norske prester har reservasjonsrett, sier leder i Presteforeningen, Martin Enstad.