– Eg får ofte pasientar som fortel om naboar og folk dei ikkje kjenner særleg godt som kjem bort til dei for å snakke om kreftbehandlinga, og plutseleg byrjar dei spørje om kva dei tenkjer om døden, seier Bo Snedker Boman.