I 2008 var Reikvam (SV) og Dørum (Venstre) sentrale aktører da Stortinget inngikk stat/kirke-forliket som førte til avviklingen av statsreligionen og de tette båndene mellom staten og Den norske kirke. På Kirkemøtet er de nå med på å sluttføre demonteringen av statskirken.