Nyhet

Siden 1990 er antallet barn som dør før de fyller fem år av sykdommer som kan behandles, halvert. Og siden årtusenskiftet står 42 prosent færre barn uten grunnskoleutdanning, tross stor befolkningsøkning.

– Det skremmende er at tross stor generell framgang, så blir forholdene verre for mange av de barna som har det aller verst, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

LES OGSÅ: Hvert minutt dør mer enn 11 barn – det er ikke tilfeldig hvem de er

Hun sier at FNs tusenårsmål som utløp i fjor, tross gode målsetninger hadde en stor svakhet: De baserte seg på gjennomsnittstall for land.