– Det blir både vanskelig og veldig ressurskrevende. Konsekvensen er at kirkene får mindre tid og ressurser til å gjøre andre ting, for eksempel menighetsarbeid rettet mot sine medlemmer, sier Knut Rognlien.