Onsdag lanserte forskere fra Universitetet i Oslo antologien Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.