At en biskop hentes fra en klosterorden er ikke vanlig, men skjedde også da Bernt Eidsvig ble biskop i Oslo katolske bispedømme i 2005. Han var da novisemester i Klosterneuburg, og hadde ikke noe ønske om å forlate klosteret den gangen.