– Det forundrer meg at kirka har råd til å la være å gjøre seg bruk av alle de ordinerte prestene som er i Norge. Jeg tror vi er like mange som er i ikke-kirkelige stillinger som er i kirkelige, sier prest og foredragsholder Per Anders Nordengen.