Fredag presenterte regjeringa stortingsmeldinga «Muligheter for alle: Stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft».

SV-leder Audun Lysbakken er ikke overrasket over at rapporten konkluderer med at den økonomiske ulikheten i Norge øker.

Økt ulikhet

– Den viser på en ærlig måte hvor stort problemet med ulikhet er. Meldingen viser svart på hvitt at den viktigste årsaken til at ulikheten øker er at de rikeste drar fra. Det er stikk i strid med fortellingen fra Siv Jensen og Erna Solberg. Sånn sett er meldingen forbausende god. Den viser hvor feil kurs regjeringen er i ferd med å føre oss inn på, sier han.

– Meldinga viser også at for eksempel færre faller fra i videregående skole og at spesielt flere med innvandrerungdom fullfører skolen og tar høyere utdanning?

– Ja, det er mange gode nyheter når det gjelder integrering. Det understreker bare at regjeringa har holdt på en god stund med å gi innvandrere skylda for økt ulikhet. Det er bom. Innvandring er en del av den debatten, men det er ikke den viktigste årsaken til at ulikheten øker, sier Lysbakken.

Rike rykker fra

Dette får han støtte for av SSB-forsker Rolf Aaberge, som fredag gikk ut og kritiserte Siv Jensens påstand om at innvandring var hovedårsaken til ulikhet og barnefattigdom.

– Den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økningen i inntekten til de aller rikeste, fastslo han overfor NRK.

Forsker Are Skeie Hermansen ved Universitet i Oslo gir både Lysbakken og Jensen litt rett.

– Barnefattigdommen har i all hovedsak økt i innvandrerbefolkningen. Det er helt reelt. Men det er også reelt at inntektsspredningen og toppinntektene har dratt fra. Det betyr mer for at overordnede trenden mot økt ulikhet, sier han.

Hermansen peker på at økende ulikhet forekommer i alle vestlige land, og at det på mange måter har hatt mindre konsekvens i Norge fordi velferdssystemet sikrer at folk uansett har relativt like muligheter når det gjelder for eksempel utdanning. Men det har skjedd en utvikling.

– Økninga i Norge er ganske markant, det sier noe om at man kanskje er på vei til et sted hvor man ikke har lyst til å være, sier han.

Rigget skattesystem

Lysbakken mener regjeringa underslår betydninga EØS-innvandringa har på lavinntektsutvikling. Den bidrar til å holde lønningene nede, mener han.

– Det er påfallende at regjeringa helst vil snakke om flyktninger, mens meldingen og statistikken viser at arbeidsinnvandring og EØS-avtalen er en sentral del av ulikhetsdebatten. Det er den delen av innvandringsdebatten som høyresida ikke vil ha. De siste ti år har de med lavest inntekt ikke hatt reallønnsvekst i det hele tatt. Det kan ikke løsrives fra EØS, sier han.

SV-lederen kritiserer det han mener er manglende tiltak i meldinga. Han mener meldinga også viser at regjeringas politikk er negativ, og peker spesielt på skattelettelser til de rikeste.

– Man rigger skattesystemet til fordel for gruppa som allerede drar i fra. På den andre siden har regjeringen ingenting å komme med når det gjelder sosial dumping i en situasjon der lønnsforskjellene øker, sier han.

Hyllest

Alt i alt syns SV-lederen konklusjonene i rapporten tyder på at venstresidas politikk fungerer.

– Meldinga er en hyllest til den sosialdemokratiske politikken ført i Norge gjennom mange tiår. Med omfordelende skattesystem og en sterk velferdsstat. Paradokset er at regjeringa som legger den fram fører en politikk som går i helt motsatt retning.

Lysbakken sier meldinga er noe som kommer som resultat av at Stortinget påla regjeringa å utarbeide en melding om ulikhet. Dette kom som en følge av at finansminister Siv Jensen ved flere anledninger skal ha påstått at forskjellene ikke økte i Norge.