– Vi leverer to tredeler av kraften som produseres til Lyse, så naboene våre får ekstra velsignet strøm, sier kirkeverge Trond Hjorteland til Stavanger Aftenblad.

Norges første kirke med solcelletak er et laftet byggverk fra 1874, trekkfullt og bevaringsverdig, med høyt gjennomsnittlig strømforbruk – ikke ulikt mange andre av Norges 1.620 kirker, hvorav 1.000 har vernestatus.

– Vi var først i landet, men det kommer mange flere framover. Solkraft er en viktig del av framtidens energimiks. De gamle kirkene ligger gunstig til, på høydedrag og med sørvendt tak, siden alteret alltid vender mot øst. Her kan DNK (Den norske kirke, red.anm.) gjøre konkrete tiltak som monner for klimaet og gir god økonomi, mener Hjorteland.

Pilotprosjektet Strand kirke byttet ut skiferhellene på det sørvendte taket og med blanke solceller som ser ganske like ut på avstand. I teorien skal de forsyne kirken med 22.000 kilowattimer strøm hvert år, i fjor ble det 25.000 kilowattimer. Med grep som isolert loft, nye vinduer, varmepumpe og ledpærer er det mer strøm enn Strand trenger.

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) har evaluert pilotprosjektet på Tau og konkludert med at ikke alle kan få solceller, og at det trengs objektive kriterier som både tar hensyn til byggets identitet og dets visuelle virkning i miljøet.

LES OGSÅ: Denne kirken ble likevel ikke Norges mest miljøvennlige