Nyheter

Den norske kirke (Dnk) har lenge vært preget av splid, blant annet i synet på samkjønnet ekteskap. Like­vel var det en samlet kirke som arbeidet for å gjennomføre fjor­årets Luther-jubileum, som markerte at det var 500 år siden han offentliggjorde sine 95 læresetninger.

Ett av de mange tiltakene som ble iverksatt i anledning ­jubileet var et videreutdannings­prosjekt for prester. Kurstilbudet ble ­lansert under tittelen ­«Reformasjon nå» og var et samarbeidsprosjekt ­mellom de teologiske ­lærestedene og presteforeningen. Hele 900 prester deltok på det Dnk selv beskriver som «tidenes videreutdanningsprosjekt».

Ifølge forsker ved Institutt for ­kirke-, religions- og livssyns­forskning, Olaf Aagedal, var oppslutningen fra de teologiske ­miljøene «enorm».

«Det kan tyde på at den mangfoldige Luther ikke er utdatert, men kan brukes minnepolitisk som et aktuelt samlingspunkt for samtale i en folkekirke med store spenninger og konflikter», skriver han i artikkelen Reformasjons­jubileet som minnepolitikk.