Den norske kirke (Dnk) har lenge vært preget av splid, blant annet i synet på samkjønnet ekteskap. Like­vel var det en samlet kirke som arbeidet for å gjennomføre fjor­årets Luther-jubileum, som markerte at det var 500 år siden han offentliggjorde sine 95 læresetninger.