– Vi har hatt uventet og gledelig fremmøte fra både kirkelig og «ikke-kirkelig» hold, sier Ragna Sofie Grung Moe, seniorrådgiver kultur i Bjørgvin bispedømme og en av de ansvarlige bak prosjektet Reformasjonsbyen Bergen.