Ikke bare toner Høyre ned saken om åpne søndagsbutikker etter landsmøtets behandling av nytt program. Også i «sisteutkastet» sitt legger Venstre opp til en variant av søndagshandel i atskillig mindre format enn forrige gang.