– Jeg har stor glede av å lovsynge Gud, fordi jeg tror det er verdig rett og godt. Men den moderne lovsangformen har trekk som lett kan bygge opp under en prestasjonskultur. Jeg vet fra samtaler med unge mennesker at lovsangen ikke alltid bare skaper «et herlig møte med Gud». Lovsangen kan også inngå i en logikk der vi synger for å oppnå noe, at vi så å si må «hente Jesus ned fra himmelen», sier Geir Otto Holmås.