Norge er et eldorado for useriøse innsamlere. Hvem som helst kan ringe inn penger til frivillige organisasjoner fra såkalte callsenter.