I september fikk Myanmar lovfestet minstelønn på 3.600 kyat, om lag 24 kroner, for en arbeidsdag på åtte timer.