Nyhet

I september fikk Myanmar lovfestet minstelønn på 3.600 kyat, om lag 24 kroner, for en arbeidsdag på åtte timer.

Bak avtalen ligger to år med harde forhandlinger mellom fagforeninger og fabrikkeiere.

Svarer med kutt i overtid

Minstelønnen vil kunne heve nivået for mange av de lavtlønnede tekstilarbeiderne i landet.