Etter flerdobling av hjemlige ­lønninger de siste par tiårene, ser Kina nå lukrative mulig­heter 
i Afrikas nest mest folkerike land, der arbeiderne bare krever 
10 prosent av kinesisk lønn.