Det mener Svein Inge Thorstvedt, kirkeverge i Stavanger.