LO gikk inn for internasjonal økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel under årets kongress i mai. Selv om LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot boikott, gikk 193 delegater inn for forslaget på LO-kongressen i mai. 117 stemte imot forslaget.